logitrans İçin Kalan Süre

 
 
 
Katılımcılar İçin Önemli Bilgiler


      TARİH
    GÜN   SAAT
  Stand kurulumu 13 Kasım 2017 saat 15:00’dan 14 Kasım 2017 saat 24:00’a kadar
  Standart stand teslim 14 Kasım 2017   19:00
  Fuar açılışı 15 Kasım 2017   11:00
  Fuar kapanışı 17 Kasım 2017   18:00
  Sergi alanının boşaltılması 17 Kasım 2017 (19:00-00:00) - 18 Kasım 2017 (09:00-20:00)
 
  ZİYARET SAATLERİ    
  15 Kasım 2017 11:00-18:00
  16 Kasım 2017 10:00-18:00
  17 Kasım 2017 10:00-18:00
 
  DİĞER ÖNEMLİ TARİHLER    
  İnşaat mühendisi tarafından onaylı iki katlı stand planlarının sunulması 29 Eylül 2017
  1:100 ölçekli stand planlarının onay için sunulması 13 Ekim 2017
  Sipariş formları için son gönderme tarihi 29 Eylül 2017
 

Kurulum ve yerleşme aşamasında katılımcılar, fuar malzemelerini teslim almak üzere standlarında hazır bulunmalıdırlar.  Teslimat ve boşaltma EKO MMI tarafından belirlenecek kapıdan yapılacaktır. EKO MMI, katılımcı adına teslimat kabul edemez. Ya da malzemelerin muhafazası ile ilgili sorumluluk kabul edemez. Yalnızca küçük parçaların ya da hasar görme tehlikesi olmayan malzemelerin salon içinde ambalajdan çıkarılması önerilmektedir.  Katılımcılar, büyük sergi kalemleri için resmi nakliyat şirketine başvurarak, malzemelerin fuar dışında ambalajdan çıkarılmalarını ve nakliyat şirketi tarafından standlara taşınmasını sağlamalıdır.

Fuarın ziyarete açık olduğu saatlerde standlara ya da standlardan herhangi bir yere sergi malzemesi taşınamaz.

Stand sökme işlemleri, katılımcı tüm firmalar için 17.11.2017 günü saat 19:00 - 24:00, 18.11.2017 günü saat 09:00 - 20:00 arasında yapılabilir.
Boşaltma süresince tüm sökme, taşıma ve depolama masrafları, hırsızlık, risk, kayıp ya da hasar dahil katılımcıların sorumluluğundadır.

Stand sökme süresi sona erdikten sonra fuar salonunda kalan tüm sergi malzemeleri fuar organizatörü tarafından çıkarılabilir, masrafı katılımcıya fatura edilir.
Kiralanmış alan size sunulduğu haliyle bırakılmalıdır. Sizin ve/veya stand kurucusunun bıraktığı malzeme ve çöpleri ortadan kaldırmaya yönelik giderler faturanıza eklenecektir.

 

Stand kurma kuralları
 
 
 
 
 
 

 

Standart Stand

 

Katılımcı standart stand yapımını EKO MMI’dan ücreti karşılığı talep edebilir. EKO MMI, katılımcının bu isteğini katılım sözleşmesi çerçevesinde karşılar.

EKO MMI tarafından kurulan “standart stand”, 3 m yüksekliğinde alüminyum profiller, beyaz ahşap bölme panoları ve üst bağlantı profillerinden meydana getirilen, her 3 metrekare için 75 watt aydınlatma sağlanan, alın panosuna katılımcı firma logosu yerleştirilmiş olarak istenilen ölçülerde, bölmeli veya bölmesiz olarak hazırlanan yapıdır.

Katılımcı standart  stand yapısının hiçbir  kısmına eklenmemek koşuluyla, arzu ettiği serbest duran gösterim ve tertibatlar inşa etmek üzere, kendi seçtiği bir dekoratörle çalışabilir. Standart stand yapısını aşan uygulamalarda katılımcı, olası hasarı ödemekle yükümlü kılınabilir.

Katılımcı, standart stand proje isteklerini, fuar açılış tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce, EKO MMI’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra yapılacak istekler, malzeme ve hizmetin tedariklerini kısıtlayan faktörlere bağlı olarak, EKO MMI’ın değerlendirmesine göre karşılanır.

EKO MMI, katılımcıya standart stand alanını açılış tarihinden 1 (bir) gün önce saat 18:00’da teslim eder. Katılımcı, EKO MMI tarafından kendisine teslim edilen standı, fuar açılış günü saat 12:00’a kadar sergilemeye hazır hale getirmekle yükümlüdür.

Katılımcının kendisine hazır olarak teslim edilen stand alanına, duvar panolarına, alüminyum konstrüksiyon malzemelerine delik açması, çivi çakması, boyama yapması, tutkalla malzeme yapıştırması ve çift taraflı / iz bırakmayan bant haricinde yapıştırıcı kullanması yasaktır. Zarar gören malzemenin bedeli katılımcıya ayrıca fatura edilir.

Stand veya sergi malzemelerinin tavandan asılması yasaktır. Stand öğeleri ve sergi malzemeleri bağımsız şekilde konumlandırılmalıdır.

 

 

Stand Yapımı Müşteriye Ait Olan Proje Uygulamaları

 

Boş alan sözleşmesi imzalayan katılımcı kendi standını bütün uygulamalardan sorumlu olarak ve stand yapımı ve iç dekorasyon harcamaları kendilerine ait olmak üzere yaptırmakla yükümlüdür. Katılımcı, stand yapımı için kendi tercih ettiği tedarikçiyle (müteahhit olarak anılacaktır) çalışabilir. Boş alan sözleşmesi imzalayan katılımcı, standı için gereken elektrik talebini fuarın resmi web sitesinde yayınlanan ilgili form ile belirtilen tarihe kadar EKO MMI’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde stand alanına elektrik bağlantısı verilmez. Katılımcı müteahhide sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları bildirmekle yükümlüdür. EKO MMI, sözleşme koşulları dışında faaliyette bulunmak isteyen müteahhitlerin çalışmalarını durdurabilir.

Stand kurulumu için izin verilen maksimum yükseklik 5.00 metredir. Alanın belirli bölgelerinde yükseklik kısıtı bulunmaktadır. Alan yüksekliği ile ilgili EKO MMI’dan onay alınması gerekir.

Stand tasarımının konsepti kiralanan stand tipiyle uyumlu olmalıdır (ada, yarım ada, köşe veya sıra stand). Fuarın iletişim platformu ve iş fuarı olma niteliğini korumak için katılımcı, standının açık bir tasarıma sahip olmasını sağlamalıdır. Buna göre, EKO MMI standların tasarımında değişiklik yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

Stand tasarımlarının onaylanması için standların açık kenarlarının düzgün bir açık tasarıma sahip olması gerekir. Kapalı dikme duvarlara, söz konusu stand kenarının %70’ini aşmaması ve tamamıyla kapalı duvarların uzunluğunun 4.00 metreyi geçmemesi kaydıyla izin verilmektedir. 4.00 metrelik kapalı duvarın ardından en az 2.00 metre genişliğinde açıklık bırakılması gerekmektedir. Bu kural, bahsedilen duvar, stand alanı sınırından en az 2.00 metre içeride yer alıyorsa uygulanmaz. EKO MMI bu yönergelerle ilgili özel ve sağlam bir nedene dayanan durumlarda istisna uygulama konusundaki hakkını saklı tutar.

Stand duvarının üstüne uzanan reklam panoları, hemen bitişiğindeki standdan en az 2.00 metre uzaklıkta olmalıdır. Yanıp sönen ve değişen ışıklar reklam panosunda yer alamaz. Standın tasarımı koridor alanına taşmamalıdır. EKO MMI hususi durumlarda bu kuralla ilgili istisna uygulama konusundaki hakkını saklı tutar.

İki komşu standdan yüksek standa sahip olan katılımcı, diğer katılımcının görselliğine zarar vermemek üzere, komşu standa bakan yüzeyini, nefaset şartlarına uygun bir şekilde kapatmakla ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Stand duvarlarının arka kısmı beyaz, düz ve temiz olacak şekilde yalın bir tasarıma sahip olmalıdır. Bu doğrultuda, sadece şeffaf olmayan ve ışık geçirmeyen materyallere izin verilmektedir. Kumaşla kapama yapılamaz.

Katılımcı kendi hazırlayacağı standın mimari projelerini zaman planında belirtilen tarihte EKO MMI’a onaylatmak zorundadır. Aksi takdirde stand kurulumuna izin verilmez. EKO MMI, projenin genel yapıya, teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.

Katılımcıya standsız olarak tahsis edilen parsel, numaralandırılmış ve köşe noktaları renkli boya ile markalanmış olarak, fuar başlangıç tarihinden (2) gün önce saat 15:00’da, EKO MMI yetkilileri tarafından katılımcıya veya önceden bilgilerini verdiği müteahhide teslim edilir.

Katılımcı kendi standının ve iç dekorasyonunun inşasını fuarın açılış günü öncesi saat 00:00’a kadar tamamlamak zorundadır.

Katılımcı ve seçtiği dekoratör,  stand yapımı sırasında genel güvenlik ve temizlik kurallarına uymalı ve fuar alanı zemininde bulunan kanallardan alınacak su, elektrik, basınçlı hava, iletişim hattı, atık su devresi sistemlerinin işletilmesine engel olacak ve yangın dolaplarının havalandırma ağızlarının önlerini kapatacak bir uygulamada bulunmamalıdır.

 

 

Çift katlı stand kurulumu

 

Çift katlı stand kurulum projesinin, ilgili şartlara uygun ve lisanslı bir inşaat mühendisi tarafından onaylı olarak ve fuar tarihinden en geç 2 (iki) ay önce onay için EKO MMI'a sunulması gerekmektedir. Çift katlı stand kurulumu için ek sözleşme imzalanır. Sözleşme için EKO MMI ile temasa geçilmesi gerekir.

1. Planlama izni için başvuru
Çift katlı fuar standı kurulumu için EKO MMI yönetimi ve Fuar Teknik Hizmetleri Bölümü'nden önceden onay alınması zorunludur. Onay, standın fuar salonundaki konumuna ve ihtiyaç duyulan zemin alanına bağlı olarak verilir. Onay sürecindeki önemli bir etken de çift katlı standın salonun aydınlatması ve komşu standlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.

2. Stand yapılarının yüksekliği, kapalı stand alanlarına uygulanan şartlar, iç stand alanı yüksekliği, minimum mesafeler
Çift katlı standların iç alanlarındaki boşluk yüksekliği alt ve üst katların her birinde en az 2.40 m. olmak zorundadır. Kapalı stand alanı 30 m2'den fazlaysa kapalı alanın her 12 m2'si için bir adet su serpme sistemi monte edilmelidir. Bütün odalarda su serpme sistemi bulunması gerekmektedir.
Minimum mesafe, merdiven, açık kabin, teras / catering alanları için koridor sınırlarına 1.00 m., komşu standın çevresine ise 3.00 m.'dir. komşu standa minimum mesafenin sağlanması mümkün olmadığı durumlarda, hak ihlali olmaması için en az 2.00 m yükseklikte perdeleme yapılması gerekmektedir.

3. Yük taşıma kapasiteleri / yük varsayımları
Fuar alanında yer alan çift katlı standın üst katının yük taşıma kapasitesinin DIN 1055 Bölüm 3, Tablo 1'deki şartlarına uygun olması gerekir. Buna göre; eğer üst kat toplantı ve müşteri hizmetleri amacıyla kullanılacak ve bu amaçla masa ve sandalyelerle serbest şekilde düzenlenecek veya görüşme kabinleri oluşturulacaksa, en az 3.0 kN/m2 yüke dayanıklı olması gerekmektedir. Sergi veya satış alanı, sandalyeli veya sandalyesiz olarak toplantı odası gibi sınırları belirlenmemiş olan kullanımlar için üst katın minimum yük dayanıklılığının 5.0 kN/m2 olması gerekir. Onay için gönderilen planlarda üst katın hangi amaçla kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur.
Merdivenlerin yük taşıma kapasitesi daima 5.0 kN/m2'dir. Parmaklık ve tırabzanların üst kısmının yük taşıma kapasitesi minimum 1kN/m olmalıdır. Destek noktalarının uyguladığı basıncın alan zemininin dayanabileceği maksimum basıncı geçmediğini gösterir kanıtın sunulması gerekmektedir.

4. Kaçış yolları / merdivenler
Üst katı 100 m2'ye kadar olan çift katlı standlarda yalnızca bir adet merdiven gerekmektedir. Merdivenin, standın kapalı alanının ötesine uzanması gerekir. Kaçış yollarının üst kattan zemin kattaki ana salon koridoruna uzunluğu 25 m.yi geçemez.
Bu amaçla kullanılan merdiven spiral veya helezon şeklinde olamaz. Basamak yüksekliği en fazla 0.19 m., derinliği ise en az 0.26 m olmalıdır.
Merdivenlerin minimum net genişliği 1 m. olacaktır.
Üst kat alanı 100 m2'nin üzerinde olan standlarda en az iki merdiven bulunmalı ve bu merdivenler standın karşılıklı kenarlarına konumlandırılmalıdır. İki merdivenden biri standın kapalı alanının ötesine uzanmalıdır.
Açık fuar alanındaki çift katlı stand yapılarında, her katta kullanılan her bir ana ünitenin iki ayrı kaçış yolu ile donatılması gerekir. Açık alana uzanan çıkış, standın herhangi bir noktasına 35 m.den uzak olamaz.
Her katın açık alana çıkan, kaçış yolu olarak risksiz biçimde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış (kendi merdiveni ile veya dış merdiven ile) en az bir adet çıkışının bulunması gerekir.
Bütün merdivenlerin DIN 18065'e uygun şekilde tasarlanması gereklidir. Merdivenlerin üzerine veya altına mal depolanamaz veya raf monte edilemez.
Tırabzanların tutuşunun güvenli olması ve kesintisiz şekilde devam etmesi gerekmektedir.

5. Yapı malzemeleri
Çift katlı fuar standlarında yük taşıyan aksamların, zemin kat tavanının ve üst kat zeminin en azından yangın geciktirici (DIN 4102 veya EN DIN 1350 1-1'e uygun) yapı malzemelerinden yapılması gerekmektedir. Zemin kaplamalarında, duvar panellerinde ve diğer tavanlarda, normal stand yapımı amacıyla kullanılan ve izin verilen yapı malzemeleri kullanılabilir. Salon zeminini malzeme çakılmasına izin verilmemektedir. Çift katlı standlar, söz konusu etkinliğin stand kurulum ve sökme periyodları dahilinde kurulacak, donatılacak ve sökülebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Genel kanuni inşa yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir. EKO MMI, söz konusu standın onaylanma aşamasında güvenlik ve yangın önlemeye yönelik daha fazla koşul öne sürme hakkını saklı tutar.

6. Üst kat
Personel tarafından kullanılan tüm odalarda (ofisler, dinlenme odaları, toplantı odaları vb.) en yakın kaçış yolu ile bu yola giden yolun yeterince net şekilde gösterilmesi gerekir.
Tüm parmaklıkların alt kısımlarında en az 0.05 m yükseklikte süpürgelik ile insanların düşmesini engellemek üzere diz yüksekliğinde süpürgelik, ızgara, sert kaplama veya benzeri bir koruma yer alması zorunludur. Nesnelerin (örn. bardak) kolayca düşebilecek şekilde parmaklık üstlerine yerleştirilmesini önlemek amacıyla, tırabzanların veya parmaklıkların üst kısımlarının uygun olarak, örneğin daire veya yarım daire biçiminde şekillendirilmeleri gereklidir.
Parmaklıkların 3. Maddeye uygun şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gerekir.
Üst kattaki alanların tavanları kapalı olamaz veya örtülemez. Açıklığı 1 cm x 1 cm olan metal ızgaralar kullanılabilir. Aydınlatma üniteleri dahil olmak üzere, üst kat tavanının açık alanı zemin alanının en az % 70'ini kapsamalıdır.

   

 

Stand Faaliyetleri

 

Standlar fuar boyunca tam teçhizatlı ve katılımcıların nezaretinde olmalıdır. Katılımcılar, ziyaretçileri ve diğer katılımcıları rahatsız edebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır. Özellikle görsel ve işitsel tanıtım faaliyeti yapmak isteyen firmalar bu faaliyetlerini fuar açılışından 30 gün önce EKO MMI'a bildirmelidirler. Katılımcı ve personelinin tanıtım faaliyetleri, kendilerine ayrılan stand ile sınırlı kalmalıdır.

Tanıtım etkinliklerinde ses yayın düzeyi, stand sınırlarında 70 desibeli aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.  Bu kısıta uymayan müşteri EKO MMI yetkilisi tarafından uyarılır. Beş dakika içinde uyarı dikkate alınmaz ise, standın elektriği iki saat süre ile kesilir. Enerji kesilmesinden oluşabilecek hasarlardan tümüyle müşteri sorumludur.

   

 

Yangın Önlemleri

 

Katılımcılar standlarında fuar süresince çalışacak görevlilerin, yangın söndürücülerinin kullanımı ve acil çıkış işlemi konusunda bilgilendirilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Sergiledikleri ürünlerin doğal yapısı itibari ile yangına karşı özel korunma ekipmanlarına ihtiyaç duyan katılımcılar, gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Fuar alanı acil çıkışları yangın dolapları ve alarm butonları katılımcılar tarafından hiçbir şekilde kapatılamaz.

   

 

Yasaklar

 

Aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır:
I. Fuara katılmayan firmaların reklam ve ürünlerinin sergilenmesi
II. Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin fuar alanında bulundurulması
III. Teknik çizimlerde işaretlenmiş olan yangın dolabı, yangın çıkışları, kamera önleri ve havalandırma menfezleri gibi alanların önlerinin kapatılması
IV. Fotoğraf çekimi ve her türlü görsel/işitsel kayıt işlemleri için EKO MMI'dan izin alınması gerekmektedir.
V. Salonlarda her ne maksatla olursa olsun, uçan balon kullanımı yasaktır.

   
   

 
 
 
 

Ahmet Ogeday Olcayto, İş Geliştirme Yöneticisi, Assan Lojistik, Türkiye:
Bu yıl ilk defa katıldığımız logitrans fuarından genel olarak memnun kaldık. Kendi adımıza ilişki geliştirme, sektörle farkındalık anlamında fayda gördük.


Sefa Efe Ezgin, Pazarlama Müdürü, GÖK-BORA Lojistik, Türkiye:
logitrans'tan beklentimiz potansiyel müşteri ve tedarikçiler ile tanışmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için logitrans'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sektör temsilcileriyle birlikte aynı havayı solumak ve yenilikleri görmek açısından çok iyiydi. Önümüzdeki yıl tekrar fuarda yer alacağımızı düşünüyorum.

Kamil Asan, Genel Müdür, Samsun Lojistik, Türkiye:
logitrans 2016’ya bu yıl 2.kez katılım gösteriyoruz. Bu yıl da yine önceki gibi organizasyondan çok memnun kaldık.

Can Aydolun, Lojistik Terminal ve CFS Yöneticisi, Nemport Lojistik, Türkiye:
Gayet başarılı bir fuar. Sektörel anlamda firmamızın pazarlaması ve farklı müşterilere ulaşabilme imkanları yaratması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.

Banu Kuray, Network & Pazarlama İletişim Koordinatörü, Arkas Lojistik, Türkiye:
Bu fuar sektörümüzün buluşma noktası olmuş durumda. Sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların ve profesyonellerin fuarı desteklemesini ve katılımını istiyoruz. Arkas Lojistik olarak 3 yıldır katılıyoruz. Kazanımlarımızdan memnunuz ve ileriki yıllarda katılımımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.

Arif Özer Özsan, İş Geliştirme Müdürü, TRANSORIENT International Forwarding & ECS- European Containers Services, Türkiye:
logitrans'a ikinci kez katıldık ve gelecek yıllarda da katılım sağlayacağız. Burada iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve mükemmel ziyaretçiler ile aynı çatı altında buluşuyoruz. logitrans, lojistik ve taşıma endüstrisinin tüm oyuncuları için inanılmaz bir platform oluşturuyor ve giderek artan niteliği ile bizi son derece tatmin ediyor. 2017'yi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hasan Hatipoğlu, Lufthansa Cargo Türkiye Genel Müdürü, Türkiye:
logitrans
2016 yine başarı sergiledi. Her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin nicelik ve niteliğinden çok memnun kalıyoruz ve hava kargo endüstrisinin temsilcileri ile bir araya geldiğimiz için memnun oluyoruz. 2017 yılında yeniden birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Prof. Dr. Stefan Iskan, Ludwigshafen am Rhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Almanya:
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin kökleri çok eskilere dayanıyor. Türk-Alman lojistik endüstrisini bir araya getirmek için logitrans fuarı ideal bir platform.

Prof. Thomas Wimmer, BVL International (Alman Lojistik Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı, Almanya:
Bugünün ziyaretçileri fuarda sadece katılımcılar ile tanışmak değil aynı zamanda yeni ürünler ve yenilikçi hizmetler ile ilgili bilgi almak istiyorlar. Eğitim ve bilgi paylaşımı her geçen gün daha fazla role sahip olurken bu rol logitrans tarafından mükemmel şekilde yerine getiriliyor.

Håkan Fagerström, Kargo Hizmetleri Direktörü, Tallink, Estonya:
Türkiye bizler için oldukça cazip ve biz de burada yeni iş potansiyeli arayışı içerisindeyiz. logitrans’ın sonuçlarından tatmin olduk ve yeni bağlantılar kurarak bilinirliğimizi arttırdık.

 

Anthony Petillon, Strateji ve Gelişim Birimi Müdürü, Calais (Kale) Limanı, Fransa:
logitrans
, Türk müşterilerimiz için yeni hizmetlerimizi ve intermodal çözümlerimizi sunmak için doğru yer olduğunu kanıtladı. logitrans’ı seçme sebebimiz, sektörün temel oyuncularının katılımcı veya ziyaretçi olarak burada bulunması. 

 

Tamer Kılıç, İdari Direktör, Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye:
logitrans
gerçek bir B2B fuardır. Burada yeni müşterilerle tanışıp yeni işler için platform oluşturuyoruz.

Audrey Schneider, Pazarlama Bölümü Başkanı, Toulon Körfezi Limanları, Fransa:
logitrans
, yüksek nitelikte profesyonel ziyaretçiye sahip çok iyi bir ihtisas fuarıdır. Önümüzdeki yıl da katılımcı olarak gelmek istiyoruz.

 


Bu Fuar 5174 sayılı Kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir.
Copyright © 2017 EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. - Yasal Uyarılar